AKADEMİK TAKVİM DEĞİŞİKLİĞİ HK.

Akademik takvimde 22 Mart 2017 olarak belirlenen Bahar Yarıyılı Tatil günü 17 Nisan 2017 olarak değiştirilmiştir.