Bilgi Edinme

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında elektronik ortamda başvuru dilekçelerinin gönderileceği bilgi edinme e-posta adresi aşağıda belirtilmiştir.

e-posta: baukmy@ankara.edu.tr