İdari Birimler

İdari Personel                                                                  Mali İşler

İdari Personel Listesi                                                      Görev Tanımları İş akış Şemaları

Özel Kalem

Personel ve Yazı İşleri

Öğrenci İşleri

Taşınır Kayıt Kontrol

Satın Alama ve Mali İşler

Bilgi İşlem

Kütüphane