Azami Öğrenim Süresi Sonunda Ek Sınav Hakkı Tanınan Öğrenci Listesi