KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU

Yüksekokulumuz, Ankara Üniversitesi Senatosunun 28.4.1992 tarih ve 146/1179 sayılı kararı ve Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 14.10.1992 tarihli toplantısında, 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca kurulmuştur

Yüksekokulumuzda, Bahçe Tarımı, Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği, Gıda Teknolojisi, Bitki Koruma, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Bağcılık ve Bağ Ürünleri Teknolojisi , olmak üzere altı programda eğitim ve öğretim sürdürülmektedir.

Kadrolu personelimizin yanı sıra Üniversitemizin ilgili birimlerinden alınan destek ile eğitim-öğretim çalışmaları yürütülmekte ve iyileştirme planları düzenli olarak yapılmaktadır.

Ana hedef eğitim-öğretim olmakla birlikte, bulunduğu ilçe ile sosyal ve kültürel paylaşımlar topluma hizmet yönünde de çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

Kalecik Meslek Yüksekokulu, Ankara Üniversitesi’nin temel amaç ve hedeflerine bağlı olarak, çağdaş bilim ve teknolojinin getirilerini kullanarak, bilim ufku geniş, aydın, yaratıcı, uygulamaya dönük ve kültürel birikimi yüksek bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaca yönelik olarak, güçlü ve katılımcı akademik ve idari yapılanma ile eğitim, araştırma ve toplumsal hizmet anlayışını gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.