Misyon

Kalecik Meslek Yüksekokulu, evrensel değerler ışığında, bilim, teknoloji ve sanat birikiminden yararlanılarak ülkenin geleceği için Atatürk devrimleri ve Cumhuriyetin temel ilkeleri doğrultusunda, toplumu çağdaş uygarlık düzeyine eriştirecek, üstün nitelikli bireyler yetiştirmeyi ilke edinmiştir.

Vizyon

Üniversite yönetiminde tüm unsurlarla katılımcılığı ve birlikte gelişmeyi tercih ederek; günümüzün gereksinimleri ve geleceğe ilişkin ön görüler doğrultusunda, önlisans düzeyinde eğitim programları düzenleyerek, eğitim programlarını sürekli güncelleştirerek, araştırmaya dayalı eğitim-öğretim yöntemleri uygulayarak, ulusal ve uluslararası platformlarda etkili, dinamik ve saygın bir yer almaktır.