Yüksekokulumuz eğitim-öğretim faaliyetleri ile bilimsel araştırmaların yanında topluma hizmet ve kurumsal iş birlikleri noktasında da önemli görevler üstlenmektedir. Bu bağlamda son yıllarda Yüksekokulumuzda Ankara Kalkınma Ajansı projeleri ve kamu kurum kuruluşları işbirlikleri gerçekleştirilmiş olup, hali hazırda da benzeri çalışmalar sürdürülmektedir.
Bu çerçevede son yıllarda,
Kalecik Kaymakamlığı yürütücülüğü ve Ankara Üniversitesi ortaklığında Ankara Kalkınma Ajansı’nın “Sosyal Kalkınma Altyapısının Güçlendirilmesi Mali Destek Programı” kapsamındaki mali desteği ile gerçekleştirilen TR51/14/SOSKA/0060 “Kalecik Gençlik Merkezi Engelleri Kaldırıyor” isimli projede Yüksekokulumuz eski Müdürü Prof.Dr. İ. Özer ELİBÜYÜK ile Yüksekokulumuz Müdür Yardımcısı Öğr.Gör.Dr. Yalçın GÜÇER görev almışlardır. 402.000 ₺ bütçeli proje ile Kalecik İlçesine gençlerin kullanımına açık engelli dostu bir mekân kazandırılmıştır. Ayrıca başarı kriteri ile Kalecik’te bulunan Liseler ve Yüksekokulumuz öğrencilerinden oluşturulan proje çalışma ekibi ile tematik birçok eğitim, yarışma ve çalıştaylar sonrasında vizyon geliştirme gezisi çerçevesinde Orta Avrupa (Prag-Viyana-Budapeşte) seyahati gerçekleştirilmiştir.
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü I. Bölge Müdürlüğü / Edirne Şube Müdürlüğünün proje sahibi olduğu ve akademik personelimizden Öğr.Gör.Dr. Fatma AŞILIOĞLU’nun eş yürütücü olarak görev aldığı ‘Edirne İli Enez İlçesi Kıyı Şeridi Yerleşimlerinin Rekreasyon Olanaklarının Belirlenmesi’ başlıklı proje başarı ile tamamlanmıştır. Bu proje çerçevesinde Enez İlçesi’nin Enez-Keşan karayolunun güneyinde kalan bölümünde topoğrafik yapı, toprak, vejetasyon, hidroloji ve faunaya ilişkin veri, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), Uzaktan Algılama, Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) teknikleri ve Rekreasyon Olanak Dağılımı (ROD) yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sonucunda Enez kıyı şeridi yerleşimlerinin karasal ve suya dayalı rekreasyon olanakları ve çeşitli aktiviteler için uygun alanları belirlenmiştir.
Kalecik Yerel Eylem Grubu Derneği tarafından yürütülen ve hazırlanması ile yürütülmesinde Yüksekokulumuzu temsilen Müdür Yardımcılarımız Öğr.Gör.Dr. Yalçın GÜÇER ve Öğr.Gör. Ozan ZAMBİ’nin proje ekibinde yer aldığı Ankara Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen TR51/19/TD/0026 “Kalecik Yerel Eylem Grubu Derneği LEADER Odaklı Stratejik Plan Eğitimi ve Hazırlanması” başlıklı proje başarı ile tamamlanmıştır Bu proje çerçevesinde, Leader yaklaşımı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın desteğiyle kurulan ve Kalecik İlçesi’nde tüm mahalleler olmak üzere kapsadığı kırsal alanda kamu kuruluşları, sivil toplum kuruluşlar ve özel sektörü bir araya getirerek yerel kalkınma odaklı faaliyetler gerçekleştiren Kalecik YEG Derneği’nin, 57 mahallenin tamamında gerçekleştirilen saha çalışmaları ve ilçede önemli olan alanlardaki odak grup toplantıları ile stratejik planı oluşturulmuştur.

T.C. İçişleri Bakanlığı, Çamlıdere Kayamakamlığı’nın proje sahibi olduğu ve akademik personelimizden Öğr.Gör.Dr. Fatma AŞILIOĞLU’nun yürütücü olarak görev aldığı ‘Pelitçik Fosil Ormanı Doğal Sit Alanının Jeopark / Açık Hava Müzesi Olarak Değerlendirilmesine Yönelik Veri Toplama Çalışmaları ve Peyzaj Tasarımı Projesi’ başlıklı proje başarı ile tamamlanmıştır. Bu proje çerçevesinde Ankara İli Çamlıdere İlçesi’nde yer alan ve gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde nadir bulunan ve milyonlarca yıl önce oluşmuş bir jeolojik mirası barındıran Pelitçik Fosil Ormanı’nın jeoturizm potansiyeli belirlenmiş ve jeopark haline getirilebilmesi için UNESCO kriterlerine ilişkin bazı düzenlemeleri içeren peyzaj tasarımı projesi yapılmıştır.
Ayrıca hali hazırda,
Kalecik Belediyesi tarafında yürütülmekte olan ve Ankara Kalkınma Ajansı 2020 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen TR51/20/TD-KIR/0004 “Mekansal Kümeler Perspektifinde Kalecik İlçesi Kalkınma Vizyonu” başlıklı projede Yüksekokulumuz Müdür Yardımcısı Öğr.Gör.Dr. Yalçın GÜÇER görev almakta olup, proje çalışmaları devam etmektedir.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ilan edilen İklim Değişikliği Uyum Hibe Programı (EuropeAid/170484/ID/ACT/TR) başlıklı IPA II proje çağrısına Kalecik Belediyesi, Ankara Üniversitesi ve Ankara Valiliği ortaklığında proje teklifi sunulmuş olup, proje hazırlık ekibinde Yüksekokulumuz Müdürü Doç.Dr. Havva Eylem POLAT ile Yüksekokulumuz Müdür Yardımcısı Öğr.Gör.Dr. Yalçın GÜÇER görev almışlardır.
Topluma hizmet noktasında çalışmalarımız gelişerek devam edecektir…