30 Aralık 2021 tarih ve 31705 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Ankara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanındaki Kalecik Meslek Yüksekokulu Bitki Koruma Programı için açılan 1 (bir) adet öğretim görevlisi kadrosu ilanına ilişkin, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca yapılan Ön Değerlendirme sonucu ile Giriş Sınavı bilgisine erişmek için lütfen tıklayınız.