7417 Sayılı Af Kanunu Kapsamında Kayıt Yaptıracakların Dikkatine!

18/07/2022 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında, 05/07/2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 35 inci maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen Geçici Madde 83’ün uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar kabul edilmiş olup, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın Yayımladığı Uygulama Esasları için TIKLAYINIZ

Bu kapsamda 07/11/2022 Pazartesi saat 17.30’a kadar ilgili birimlere (Fakülte/Devlet Konservatuvarı/Meslek Yüksekokulu) başvuru yapılması gerekmektedir.

Fakülte/Devlet Konservatuvarı/Meslek Yüksekokulu tarafından başvuruları değerlendirilen ve Yönetim Kurulu Kararı ile öğrenime başlamaları uygun görülenlerden Başkanlığımıza Kararları yazı ile gelen öğrencilerin;

Kesin Kayıt Tarihleri          : 01 Ağustos-15 Kasım 2022 Pazartesi saat 17.30’a kadar

NOT: Meslek Yüksekokullarına kayıt yaptıracak öğrencilerin kayıt işlemleri için ilgili Meslek Yüksekokullarına başvurmaları gerekmektedir.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler  :

1-Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

2-Son altı ay içinde çekilmiş 6 adet biometrik fotoğraf,

3-ÖSYM yerleştirme sonuç belgesi,

4-Lise diploması aslı ve fotokopisi,

a) Diplomasını kaybedenler için mezun oldukları kurumdan alacakları “DİPLOMASINI KAYBEDENLERE MAHSUS ÖĞRENİM BELGESİ”nin aslı.

b) Dikey Geçiş Sınavı sonucu kayıt yaptıracaklar için lise diploması aslı ve fotokopisi ile Meslek Yüksekokulu diploması aslı ve fotokopisi ile öğrenim durum belgesi(transkript)’nin aslı.

5-Askerlik durum belgesi,

6-Adli sicil belgesi (sabıka kaydı),

7- Kayıt esnasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Katkı Payı biriminden alınacak katkı payı borcu olup olmadığına dair belge.

Not: Kesin kayıt yaptıracak öğrencilerin şahsen veya noter vekaleti ile başvurması gerekmektedir. Posta yolu ile yapılan kayıt başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Başvuru dilekçesi için tıklayınız