Bitki Koruma Programı bitkisel üretim sırasında karşılaşılan üründe verimi ve kaliteyi sınırlayan fungus, bakteri, virüs, böcek, akar, nematod vb. ile yabancı otlarla mücadeleyi teknik olarak doğaya ve çevreye zarar vermeden, çağdaş yöntemlerle çözebilecek olan, ziraat mühendisleri ile tarım işçileri arasında uygulayıcı statüde görev yapacak ara elemanlara duyulan ihtiyacı karşılamayı amaçlamaktadır.
Mezunlar, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı kuruluşlarda, zirai ilaç ve tohum firmalarında, ilaçlama şirketleri ile zirai ilaç bayilerinde çalışabilmektedirler. Bu alanlara ilaveten hastalık ve zararlılardan ari bitki materyali üretimi ve son yıllarda önem kazanan organik tarım işletmelerinde, sebze, fide ve süs bitkileri seraları, tarımsal ihracat yapan firmalar gibi tarım sektörünün her alanında iş olanağı bulabilmektedirler. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığının açtığı sınavı başarıyla tamamladıklarında kendi tarımsal ilaç bayilerini açabilmekte ya da kooperatif veya birliklerde tarımsal danışmanlık yapabilmektedirler.

Bitki Koruma Programı Ders Katalok ve İçerikleri

Akademik Personel

Öğr.Gör.Dr. Şule TÜTÜNCÜ 

Öğr. Gör. Dr. Sanem ŞAFAK

Öğr.Gör. Alev KART GÜVEN