Dilekçe ve Formlar İçin Tıklayınız
3 ders sınavları dilekçesi

Ders Muafiyeti Dilekçesi

Kayıt Dondurma Dilekçesi

İlişik Kesme Dilekçesi

Mazeret Dilekçesi

Mazeret Dilekçesi (2)

Yatay Geçiş ile ilgili Dilekçe