Doç. Dr. Havva Eylem POLAT

 

1975 yılında Ankara’da doğan Havva Eylem Polat, 1997 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü’nden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı’nda, 2000 yılında yüksek lisansını, 2007 yılında ise doktora öğrenimini tamamladı. Bu süreçte, 1998 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Meslek Yüksekokulu İnşaat Programı’nda 2008-2010 yılları arasında Yardımcı Doçent Doktor olarak görev yaptı. Ocak 2010’da Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü’ne Yardımcı Doçent Doktor olarak geri dönerek akademik hayatını sürdürdü. Doçent unvanını 2017 yılında alan Havva Eylem Polat halen Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı’nda öğretim üyeliği görevini sürdürmektedir.

Uzmanlaştığı Tarımsal Yapılar Bilim Dalı’nda ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel çalışmaları bulunmaktadır. Hayvancılık kaynaklı çevre kirliliğinin önlenmesinde çevre dostu tarımsal yapıların tasarımı ve hayvansal atık yönetimi konularında çalışmaktadır.

Havva Eylem Polat, 2013-2016 yılları arasında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fakülte Kurulu’nda Yrd.Doç.Dr. temsilcisi olarak görev yapmıştır. Aynı Fakülte Kurulu’nda 2017 yılından bu yana da Doç.Dr. temsilcisi olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda 2014 yılından beri Ankara Üniversitesi Yapı İşleri İhale Komisyonu Üyeliğini de yürütmektedir. Ankara Üniversitesi’nde çeşitli komisyonlarda görev yapmış ve yapmakta olan Havva Eylem Polat, 2014’ten bu yana Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkan Yardımcılığı, Nisan 2019’dan itibaren Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı ve Aralık 2020’den itibaren de Kalecik Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevlerini sürdürmektedir.

 
 
Tel: 0 312 857 08 04
Fax: 0 312 857 03 33
e-posta: epolat@ankara.edu.tr

Özgeçmiş