Bağcılık ve Bağ Ürünleri Teknolojisi Programı

Tel: (0312)857 13 94

Fax:(0312)857 03 33

Mail:yelen@ankara.edu.tr

Özgeçmiş