Bağcılık ve Bağ Ürünleri Teknolojisi Programı
Tel: 0 312 857 13 94
Fax: 0 312 857 03 33
e-mail: nbtecer@ankara.edu.tr

Özgeçmiş