Tarihçe  

              Yüksekokulumuz, Ankara Üniversitesi Senatosunun 28.4.1992 tarih ve 146/1179 sayılı kararı ve Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 14.10.1992 tarihli toplantısında, 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca kurulmuştur. Yüksekokulumuzda öğretime, Teknik Programlar Bölümü bünyesinde açılan Bahçe Ziraatı Önlisans Programı ile 1993-1994 öğretim yılında başlanmıştır. 1997-1998 öğretim yılında Peyzaj Önlisans Programı ve 1999-2000 Öğretim yılında ise Gıda Teknolojisi Önlisans Programının ve 2007-2008 Öğretim yılında Şarap Üretim Teknolojisi ve Bağcılık Önlisans Programının açılması ile Yüksekokulumuz bünyesinde bulunan program sayısı dörde çıkmıştır. 2017-2018  Öğretim yılında açılan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Önlisans Programı ve 2020-2021  Öğretim yılında açılan Bitki Koruma Önlisans Programı 2021-2022 öğretim yılında Şarap Üretim Teknolojisi programının adı Bağcılık ve Bağ Ürünleri Teknolojisi olarak değişmiş olup  Yüksekokulumuz eğitim-öğretim hayatına altı program ile devam etmektedir.