Müdür
Müdür Yardımcıları
Yüksekokul Sekreteri
Yönetim Kurulu
Yüksekokul Kurulu