İsmail YENİÇELİK
     Yüksekokul Sekreteri
                                                      Tel: 0 312 857 13 94
                                                      Fax: 0 312 857 03 33
                                                      e-mail:yenicelik@ankara.edu.tr