YÖNETİM                                                       TANITIM
Müdür                                                              Tarihçe
Müdür Yardımcıları                                          Tanıtım
Yüksekokul Sekreteri                                       Ulaşım
Yüksekokul Yönetim Kurulu                             İletişim
Yüksekokul Kurulu                                           Galeri
Görev Tanımları